SV: Får biblioteka no tilsendt Kfondbøker som blir avslått?

Elin Bekkebråten Sjølie elin.bekkebraten.sjolie at ralingen.kommune.no
Mon Jun 28 16:23:47 CEST 2021


Hei,

Informasjon på kulturrådets hjemmesider her:
Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/automatisk-innkjopsordning-skjonnlitteratur-voksne
Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/automatisk-innkjopsordning-skjonnlitteratur-barn-og-unge

De automatiske innkjøpsordningene er, etter hva jeg har forstått, de som erstatter kategori 1.

Med vennlig hilsen,

Elin Bekkebråten Sjølie
Ungdomsbibliotekar / systemansvarlig
Rælingen bibliotek
Tlf.: 63 83 50 00 / 63 83 52 43 (direkte)
[cid:image001.png at 01D76C35.BFDA72F0]
www.rælingenbibliotek.no<http://www.rælingenbibliotek.no>
www.facebook.com/RalingenBibliotek<http://www.facebook.com/RalingenBibliotek>
www.instagram.com/ralingenbibliotek<http://www.instagram.com/ralingenbibliotek>

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Anne Kaldhol
Sendt: mandag 28. juni 2021 15:01
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Får biblioteka no tilsendt Kfondbøker som blir avslått?

Hei,

Veit nokon om biblioteka får tilsendt kfondbøker som blir avslått innkjøpsordninga?
I den gamle ordninga blei alle bøker i kategori 1 sendt til biblioteka, uavhengig av om dei blei innkjøpt eller avslått av Kulturrådet. Veit nokon korleis dette er i den nye ordninga?

På førehand takk for hjelpa.

Vennleg helsing
Anne Elisabeth Kaldhol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210628/89033e0a/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4408 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210628/89033e0a/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list