Bibliotek-& dok-fagene viktigere enn sositeknisk pedagogikk i høyere utdanning.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Mon Jun 28 15:02:59 CEST 2021


Her er en (liten) kritikk av pedagogismen, - av pedagogikk som metafag med spesielle privilegier i arbeidet med digitalisering av utdanningene. Sosial-pedagogikken gikk tom en gang på 1990-tallet. I stedet har den blitt en sosioteknisk pedagogikk, - uten særlig resultat. Lakmustesten var Covid-nedstengningen 2020-21. Vi er heller ikke ferdig med den på enda noen år.

Dokumentfagene egner seg bedre. Det skjer sjølsagt i samspill med informasjonsteknologiske miljøer, pedagogiske utviklingssentre, studiesentre, faglitterære miljøer og – ikke minst – de mange utdanningsorienterte fagmiljøene.

Men bibliotekene og bibliotekarene må våge seg lenger ut på banen. Det gjelder alle slag nå når desentrale tilbud blir viktigere. Her kunne kanskje Nasjonalbiblioteket og Fylkesbibliotekene trå til. Tar dere ballen?

http://moocahuset.no/?p=28415

Litt om dette på litt haltende engelsk😉
https://youtu.be/4V5u0fs85gU
https://youtu.be/XqfPYkctdFg

Helge Høivik

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210628/5c90c09b/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list