Får biblioteka no tilsendt Kfondbøker som blir avslått?

Anne Kaldhol aekaldhol at gmail.com
Mon Jun 28 15:01:27 CEST 2021


Hei,

Veit nokon om biblioteka får tilsendt kfondbøker som blir avslått
innkjøpsordninga?
I den gamle ordninga blei alle bøker i kategori 1 sendt til biblioteka,
uavhengig av om dei blei innkjøpt eller avslått av Kulturrådet. Veit nokon
korleis dette er i den nye ordninga?

På førehand takk for hjelpa.

Vennleg helsing
Anne Elisabeth Kaldhol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210628/06106cfb/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list