Gol bibliotek - bibliotekar 100 % fast stilling

Karin Bjørge karin.b at live.no
Thu Jun 24 09:19:15 CEST 2021


Ved Gol bibliotek er det ledig bibliotekar 100 % fast stilling.


Vi søker ein bibliotekar med primært ansvar for bibliotektenesta for Gol vidaregåande skule. I tillegg til samarbeidet med skulen sine avdelingar om faglitteratur og rettleiing av tilsette og elevar, vil bibliotekaren vera ein viktig samarbeidspartnar og bidragsytar i arbeidet med språk, litteratur, leselyst og kjeldebruk.


Sjå utlysinga her:

Gol kommune Kulturavdelinga - Bibliotekar 100 % fast stilling (easycruit.com)<https://gol.easycruit.com/vacancy/2732453/177467?iso=nn>


Velkomen som søkar!

Mvh
Karin Bjørge, biblioteksjef
Gol bibliotek
Tlf. 32 02 92 80


[cid:970e81f4-003a-4a42-84e1-f26fe1138aa2][cid:5c974b40-f47d-4a6b-92b7-f1b05bf647b4]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210624/edc69862/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 8604 bytes
Desc: image.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210624/edc69862/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 3594 bytes
Desc: image.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210624/edc69862/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list