Mikromarc er nede i dag

Pernille Grydeland Paugard Pernille.Grydeland.Paugard at axiell.com
Wed Jun 23 14:36:00 CEST 2021


Hei,

Mikromarc er for øyeblikket nede, og fjernlån fra Mikromarc-bibliotek vil derfor ikke fungere. Det er heller ikke mulig å hente poster fra BIBBI før Mikromarc er oppe igjen.
Vi beklager det inntrufne, og vil informere så snart tjenestene igjen er oppe og går.

Vennlig hilsen
[cid:image001.png at 01D7683D.14D97B90]


     [cid:image002.png at 01D7683D.14D97B90]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210623/34d8684f/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 19043 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210623/34d8684f/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 7641 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210623/34d8684f/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list