Når konspirasjonsteoretikerne besøker biblioteket

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Wed Jun 23 12:54:45 CEST 2021


Trøndelag fylkesbibliotek planlegger et webinar til høsten med tema "Når konspirasjonsteoretikerne besøker biblioteket".

Vi vil gjerne høre fra bibliotek som har opplevd initiativ eller aksjoner fra personer som mener at biblioteket fortier sannheten, er i lomma på myndighetene/Big Pharma, eller andre lignende kampsaker. Vi vil både høre om hva som skjedde, og hvordan dere responderte.

Dere kan enten svare «til alle» eller sende svaret bare til meg på morha at trondelagfylke.no<mailto:morha at trondelagfylke.no>  . Hvis vi bruker deres historie i webinaret, kan vi bli enige om hvordan vi skal anonymisere den - dersom det er et ønske fra deg/dere.Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

[cid:image001.png at 01D7682E.F0B0C560]

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210623/0e6edc00/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210623/0e6edc00/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list