SV: bruk av bibliotek-utleveringsbokser

Elin Bekkebråten Sjølie elin.bekkebraten.sjolie at ralingen.kommune.no
Fri Jun 18 08:41:39 CEST 2021


Hei,

Var det ikke et forsøk med noe liknende på Gjøvik for en del år siden, eller husker jeg helt feil?

Med vennlig hilsen,

Elin Bekkebråten Sjølie
Ungdomsbibliotekar / systemansvarlig
Rælingen bibliotek
Tlf.: 63 83 50 00 / 63 83 52 43 (direkte)
[cid:image002.png at 01D7641D.C0ED3800]
www.rælingenbibliotek.no<http://www.rælingenbibliotek.no>
www.facebook.com/RalingenBibliotek<http://www.facebook.com/RalingenBibliotek>
www.instagram.com/ralingenbibliotek<http://www.instagram.com/ralingenbibliotek>


Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Olav-Tore Eika via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 16. juni 2021 10:04
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: bruk av bibliotek-utleveringsbokser

Hei, bare lurte om denne typen bokser finnes i Norge og er i bruk ? Eller er det bare bibliotek i utlandet som har tatt i bruk denne typen bokser? De begynner jo å bli utbredt i diverse logistikk og pakkehåndteringsselskaper, men har kanskje ikke spredt seg så mye til biblioteksektoren ennå ?

https://lyngsoesystems.com/book-o-mat/
Vennlig hilsen:
Olav-Tore Eika
Bibliotekar, Lillestrømbibliotekene, Strømmen
Tjenesteområde Natur, kultur og fritid
Støperiveien 28, 2010 Strømmen
Telefon: 63 88 61 30
www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/bibliotek/<http://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/bibliotek/>

[cid:image003.png at 01D7641D.C0ED3800]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210618/1de72208/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 4407 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210618/1de72208/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 5951 bytes
Desc: image003.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210618/1de72208/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list