10 mill til oppgradering av UB/OsloMet

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Jun 11 13:15:37 CEST 2021


Gratulerer til Universitetsbiblioteket, OsloMet og direktør Lars Egeland med 10 mill fra Dep'et! Pengene skal gå til samlokalisering og fornying av dette viktige biblioteket.
https://khrono.no/gir-over-100-mill-kroner-til-oppgradering-av-bygg/587038

Jeg håper man kan holde to tanker i hodet i den gode planleggingsprosessen som har pågått en stund: Vi må se på biblioteket som STED, men i like stor grad som FUNKSJON. Forskningsstøtte er viktig. Undervisningsoppdraget har blitt stemoderlig behandlet av institusjonene i jakt på mer forskningspenger og status. Men det er mulig å gå på to bein:


  *   FoUU der U-ene står for både Utviklingsarbeid og Undervisning

UB på OsloMet har gjort godt arbeid med dette. Bokskapet inngår i denne satsningen. Det er nå også utlyst nye faste stillinger til Bokskapet. Her er det også nå nettopp levert inn manus til nytt digitalt læreverk bibliotekarenes som undervisere under tittelen «BibliotekDidaktikk» med førstebibliotekar Karen Marie Øvern ved UB/NTNU-Gjøvik som redaktør.

Følg med på denne lista! Kommer før sommer'n.

Når det gjelder bibliotekarenes undervisningsoppdrag og det å utvikle digitale læreverk for feltet - og alle andre fagfelt - trenger vi ny sjangerutvikling der faglærere (og bibliotekarer) arbeider fram sine ferdigheter digitalt, dokumentfaglig og faglitterært. http://courses.moocahuset.no/?page_id=173

Du er invitert!

Helge Høivik-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210611/db117901/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list