Påminnelse - søknadsfrist 25. juni, Fritt Ord Bibliotekutlysning 2021

Oskar Kvasnes oskar.kvasnes at frittord.no
Thu Jun 3 13:47:13 CEST 2021


Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22
FRI TANKE / FRI TALE
Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål.

Samfunnsendringer og teknologiske endringer har de senere år medført en tilspisset debatt om ytringsfrihetens grenser, sensur og ytringsklima ― en debatt der også bibliotekene har en viktig rolle.

Hvilke ytringsfrihetsspørsmål ønsker bibliotekene å sette fokus på? Hvilke av samtidens forfattere i Norge og utlandet er sensurert og marginalisert? Hvor går grensene for hva man kan ytre?
Er ytringsfrihet et tema i norsk skjønnlitteratur? Eksisterer det et krenkelseshysteri som truer den offentlige samtalen? Formidler virkelighetslitteraturen krenkelser av privatlivets fred?
Hvilke ytringsfrihetsspørsmål opptar dagens unge? Hvilke sakprosautgivelser formidler ny tenkning om ytringsfrihet?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket eller på nett.
Tiltakene bør gjennomføres høsten 2021 eller i løpet av 2022. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Programutkast, budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.

Søknader leveres via vår portal på nett, se www.frittord.no<http://www.frittord.no>. Innsendelsen merkes med Ytringsfrihet i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 25. juni 2021.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar at frittord.no<mailto:oskar at frittord.no>


mvh

OSKAR KVASNES
SENIORRÅDGIVER

Tlf. 23 01 46 44
Mob. 40 85 33 70
oskar.kvasnes at frittord.no<mailto:oskar.kvasnes at frittord.no>


[image002]

Uranienborgveien 2, 0258 Oslo    tlf. 23 01 46 46    www.frittord.no<http://www.frittord.no>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210603/3eb3c645/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 21630 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210603/3eb3c645/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fritt Ord_Bibliotekutlysning 2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 476023 bytes
Desc: Fritt Ord_Bibliotekutlysning 2021.pdf
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210603/3eb3c645/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list