Gratis utstilling i sommar eller til hausten?

Siri Beate Gjerde siri.beate.gjerde at nynorsk.no
Mon May 31 09:55:27 CEST 2021


Hei!

Ønskjer du ei utstilling til ditt bibliotek? Noko som kan gi lånarane dykkar ei ekstra oppleving no når samfunnet er på veg tilbake til ein normal? Då har vi rundt 30 ulike utstillingar som kanskje kan passe for biblioteket.

Sjå innom utvalet vårt her (inne i informasjonen om kvar utstilling står det når den er ledig): https://www.nynorsk.no/utstillingar/

Det er ulike inngangar til utstillingane; men tema er kultur, litteratur og språk. I år er det val, vi har ei koronautstilling med dikt, den nynorske Bibelen fyller 100 år i år, Jon Fosse markerer seg sterkt med Septologien, ein kan markere språk på ulike måtar m.m.

[cid:image002.jpg at 01D75603.146DA6A0]

Om de ønskjer å låne ei utstilling kan de ta direkte kontakt med meg på e-post eller til post at nynorsk.no<mailto:post at nynorsk.no>

Utstillingane er gratis å låne, men de må koste returen. De kan nytte Norsk Bibliotektransport eller ein annan valfri leverandør.

Beste helsing

Siri Beate Gjerde
bibliotekar

Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda
Telefon 70 04 75 83 Mobil 90 02 80 47
nynorsk.no<https://www.nynorsk.no/>

[cid:image001.png at 01D75601.6A7B9900]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210531/81928659/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4089 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210531/81928659/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 18691 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210531/81928659/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list