Fwd: NOLUG møte med Hilde Nagell om å ta friheten tilbake

Petter Naess petter at gmail.com
Thu May 20 15:50:31 CEST 2021


Hei, en liten påminnelse om spennende frokostmøte imorgen!

[image: Screenshot 2021-05-20_15-01-25-337.jpg]
NOLUG inviterer til gratis og åpent morgenmøte på zoom fredag, 21.mai,
kl.10:00 med Hilde Wisløff Nagell
<https://tankesmienagenda.no/topics/hildenagel>, forfatter av «Digital
revolusjon: hvordan ta makten og friheten tilbake»
<https://respublica.no/produkter/digitalrevolusjon/>. Boka drøfter
digitaliseringens betydning for vårt samfunn og demokrati, og tar opp hva
vi som «digitale borgere» kan gjøre for å styre utviklingen i riktig
retning. Dette bør være relevante problemstillinger for alle som jobber med
informasjon, kunnskap, og en så viktig demokratisk institusjon som
biblioteket er.  Vel møtt!
Mer info på NOLUG <http://nolug.no> og på Facebook.
<https://fb.me/e/1jTtJXhEV>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210520/8e1df01f/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screenshot 2021-05-20_15-01-25-337.jpg
Type: image/jpeg
Size: 75433 bytes
Desc: not available
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210520/8e1df01f/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list