Eksempel på "digital diffusjon"

Helge Høivik helge at oslomet.no
Thu May 13 17:21:59 CEST 2021


Her er et eksempel på praktisk digital diffusjon. Det skjer gjennom åpen nasjonal publisering av digitalt lærestoff.

Trinn for trinn bygger vi ut nye bruksmåter som kan demonstrere vellykket bruk av digital teknologi. Dette kan godt kombineres med Teams eller Zoom, men slik at en vesentlig del av arbeidet drives av den enkelte som selvstudium eller mindre grupper. Det kan også kombineres med oppmøte på studiested eller studiesenter.

Denne tittelen er gjenstand for årlig revisjon basert på resepsjon og tilbakemeldinger. Den er utviklet av en redaksjon av bibliotekarer med rådgiver Grethe Moen Johansen i spiss. Andre titler med bibliotekarer som forfattere er nær publisering i NUDGE-nettverket http://moocahuset.no/?page_id=168.

Nedenfor finner du lenken til en helt åpen test-publisering av denne tittelen. Den vil nok komme i dette formatet i Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no) etter oppgradering av tjeneren der. De interaktive oppgavene bør skrives om slik at man ikke trenger innlogging. Samtidig er det gunstig å ha noen oppgaver som krever innlogging. Da knyttes arbeidet til den enkelte gjennom en ID, - dette med tanke på dem som bruker materialet som del av sine studiekrav.

Denne tittelen har så langt vært i bruk av godt over 6.000 studenter. Men hele den nasjonale kohorten av begynnerstudenter det enkelte år ville trolig hatt glede av dette. Jeg mener vi trenger en blanding av lokalt og sentralt engasjement i det nasjonale biblioteksystemet for å bygge ut slike tilbud. Det bør *ikke* ensidig sentraliseres, som jo har vært prøvd i noen år. Jeg tror på en blanding av sentralt og lokalt: Publiser lokalt - gi tilgang nasjonalt! NB: Her er det opplagt detaljer å finne ut av for ensidig sentralisering dreper initiativ og det lokale eierskap.

Gå til http://uhx.no/courses/course-v1:Bokskapet_Felles+2021-63+1/about

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210513/adaca677/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: diffusjon_startpakka.JPG
Type: image/jpeg
Size: 193604 bytes
Desc: diffusjon_startpakka.JPG
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210513/adaca677/attachment-0001.jpe>


More information about the Biblioteknorge mailing list