Re: Distribuert utdanning, digitale læreverk og plattformøkonomi

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Wed May 5 13:48:48 CEST 2021


https://bibliotekettarsaka.com/2021/05/05/sentrum-periferi-digitalt-eller-ikkje-brukarbetaling/

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


ons. 5. mai 2021 kl. 12:32 skrev Helge Høivik via Biblioteknorge <
biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>:

> Det skjer en samlet politisk dreining mot fellesløsninger i norsk
> politikk. En viktig driver er de økende forskjellene mellom folk og økt
> spenning mellom sentrum og periferi. Klima-krise, digitalisering og pandemi
> er også drivere.
>
>
>
> Kunnskapspolitikken er et delområde her med to viktige tendenser: Tydelig
> motstøt mot sentralisering av høyere utdanning og ny strid om
> gratisprinsippet. Dette er også bibliotekpolitikk.
>
>
>
> Det har egentlig vært mange runder om desentralisert utdanning de siste år
> og med Nesna som fokus. OsloMet kjøpte i sin tid det nasjonalt orienterte
> «Studiesenteret», men det viste seg å ha mange skjeletter i skapet. Det var
> for mange ansette, svak «forretningsmodell», lite inntekter og rotete
> organisering. OsloMet har nærmest i hemmelighet avviklet tiltaket.
>
>
>
> Den gamle Friundervisningen – nå Folkeuniversitetet – har måtte
> rasjonalisere og droppe mange lokalkontorer. Det har fått redusert sin
> offentlige støtte. Nå spørs det om det blir noe av Arbeiderpartiets
> varslede modell for distribuerte studiesentre. Med fylkeskommunene som eier
> og med grunnfinansiering fra staten vil dette bli en ny aktør som
> offentlige og private utdanningsinstitusjoner og bedrifter må forholde seg
> til. Under det hele ligger det en ubønnhørlig digitalisering.
>
>
>
> Her begynner nok mange å forstå at tanken om «det digitale klasserommet»
> har vært feilaktig. 3.500 akademikere sier (i en spørreundersøkelse) at de
> har lært mye om digitalisering 2020/21, men digitale klasserom vil de ikke
> ha. 70-80% av studentene sier at digitalt klasserom på Zoom/Teams gir
> dårligere undervisning.
>
>
>
> *Klasserommet* må forstås som «samme tid & sted» for de fysiske møter.
> Det er *læreboka* – dokumentet – som digitaliseres.
>
>
>
> På den gamle Sivilbibliotekarutdanningen i Oslo var det en grunn-tese at
>
>
>
>    - *Et dokument er en tekst nedfelt som minst ett eksemplar på et
>    relativt stabilt medium som gjør det tilgjengelig for tilegnelse* *relativt
>    uavhengig av tid og sted**.*
>
>
>
> Læreboka er per definisjon asynkron. Til det kommer at digitale
> dokumentene i økende grad er basert på digitale *plattformer*. Det
> oppstår en ny plattformøkonomi og plattformlogikk.
>
>
>
> Jeg mener at biblioteket bør forvalte offentlige plattformer for digitale
> læreverk og bruke sin dokumentfaglige kunnskap som kurator av innholdet der.
>
>
>
> Dette aktualiseres av nye initiativer for desentralisert utdanning som det
> Arbeiderpartiet nå kjører fram. Det gjelder både eksamens- og gradsstudier,
> etter- og videre-utdanning og andre organiserte utdanningstiltak. Her bør
> biblioteket og ikke minst folkebiblioteket kjenne sin besøkelsestid😉
>
> Helge Høivik
>
>
>
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210505/d1b11bf6/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list