Stensilmaskin for katalogkort?!

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Mon May 3 07:44:40 CEST 2021


Orda på kvar side av «for» har inga praktisk meining for bibliotekfolk i
dag, men for berre drygt førti år sidan var dette heilt daglegdags. Har
nokon ei slik ståande? Som kan fotograferast? Frå ulike vinklar.
Eg brukte ei slik sjølv rundt 1976-80.

Trengst til ein artikkel som kjem på blogg under kategorien
«Bibliotekhistorie»:
https://bibliotekettarsaka.com/category/bibliotekhistorie/

Vil også ende opp her ein stad:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Bibliotek

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210503/89c1bd03/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list