RE: Bibliotekenes bærekraftsmål 16.10

Pål Magnus Lykkja p.m.lykkja at ub.uio.no
Fri Apr 30 13:27:20 CEST 2021


Hei,

Jeg synes det er et godt poeng at bibliotekene bidrar til å oppnå bærekraftsmålene ved å legge til rette for åpen vitenskap slik at man oppnår større deltagelse, mer mangfold, rå effektivitet i kunnskapsproduksjon. Særlig folkebibliotekene kan bidra til både klimaforskning og klimatilpassning ved å hjelpe til med folkeforskning.

Skolene har brukt iPad i åresvis, og jeg vil påstå at lesing _og_ notatskriving i digitale tekster på nettbrett, og gjennomlytting av MP3, lesing i fellesskap med den geniale hypothes.is, for ikke å snakke om den utrolige teknologien på skjermer og digitale penner, er et veldig viktig verktøy for både studenter og biblioteksbrukere framover. Det er antagelig omtrent like miljøvennlig som trykte bøker og tidsskrifter, se for eksempel http://emilydoesastro.com/research-tools/paperless-working/is-going-paperless-eco-friendly/  og det er nødvendige verktøy for å få digitalisert all utdanning fullstendig. Digitalisering i kombinasjon med åpenhet er etter min oppfatning så utrolig mye mer effektivt enn det papirbaserte systemet og de gamle prosessene rundt det papirbaserte systemet.

Åpen forskning har vist seg å være helt overlegent i forbindelse med coronapandemien, og det vil være helt nødvendig for å løse klimakrisen også (jeg er overrasket over pessimismen fra klimaforskere, det virker som de tror det er for sent allerede, men vil ikke si det, men jeg leser det mellom linjene). Uansett, vi har dårlig tid, forferdelig dårlig tid med å løse klimaproblemene. Maks åtte år mener mange.

Bibliotekene er perfekte hubber for å hjelpe til med digitalisering og kunnskapsproduksjon, og de trykte bøkene har fremdeles sin plass, men man må også være helt i front på det digitale. Bærekraft er sentralt i alt fra forsikring til bilproduksjon, det er veldig sjelden å se reklame for bensinbiler for tiden, da stort sett som nyttekjøretøy, ellers så er det omtrent bare reklame på elbiler. Bibliotekene må øke digital kompetanse og forståelse av åpen kunnskapsdeling og kunnskapsproduksjon. Digitalt og åpent.

De viktigste verktøyene er gratis og åpen tilgjengelig, og de kan kombineres veldig enkelt også, som kombinasjonen av Zotero og Hypothes.is i Zocurelia:
https://zocurelia.com/en/list?groupID=2343885&list_collections=1

Man kan lage oversikter over forfatterskap for brukerne og til intern veiledning slik som Grieg Research Guide (Bergen bibliotek) og lage spennende presentasjoner på web med utgangspunkt i slike samlinger.
https://www.zotero.org/groups/891231/grieg_research_guide/collections/CNADMGDK/items/IZ96IJUI/collection

Så, bærekraftsmål for biblioteker er kjempebra, men man må tenke på hvordan bibliotekene kan bidra til kunnskapsproduksjonen og intelligent klimatilpasning i samfunnet som helhet mener jeg.

Vennlig hilsen
Pål Magnus Lykkja

From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Jannicke Røgler via Biblioteknorge
Sent: fredag 30. april 2021 12:56
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Bibliotekenes bærekraftsmål 16.10

Hei

Etter mye lobbyvirksomhet fikk IFLA i sin tid gjennomslag i FN for et eget delmål for bibliotekene i bærekraftsmålene: 16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon

Er det noen som har eksempler på hvordan bibliotekfeltet har brukt dette målet i egen daglig virksomhet eller i planarbeid?


Med hilsen
Jannicke Røgler
Biblioteksjef
Trondheim folkebibliotek

Tlf. 99014288

[https://www.trondheim.kommune.no/googlelogo]
www.tfb.no<http://www.tfb.no/>
Dette skjer på biblioteket<https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/kalender/#viewtype:list/templatetype:1/daytype:1/params:%7B%22Categories%22:%220%22,%22SearchText%22:%22%22,%22DateFrom%22:%22%22,%22DateTo%22:%22%22,%22Municipalities%22:%220%22,%22Kunde%22:%22trondheim_bib%22,%22Id%22:%22%22,%22ItemDate%22:%22%22,%22WeekDays%22:%22%22,%22List%22:%22%22,%22Count%22:%22%22,%22Distributor%22:%22%22%7D/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210430/12142e56/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list