Om berekraftbibliotek, om biblioteket versus Big Tech, om diamant-tidsskrift og gjenopning i DK og SE. Med meir

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Thu Apr 15 22:24:37 CEST 2021


https://bibliotekettarsaka.com


  - Mest sette innlegg & sider:
   - - En høy markedspris på kunnskap vil føre til underforbruk
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/04/11/en-hoy-markedspris-pa-kunnskap-vil-fore-til-underforbruk/>
   - Håller makten över biblioteket på att övergå till Big Tech?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/04/14/haller-makten-over-biblioteket-att-overga-till-big-tech/>
   - Ei betre teneste ...
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/04/11/betre-teneste/>
   - Er dette gullalderen for norske bibliotek?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2020/12/06/er-dette-gullalderen-for-norske-bibliotek/>
   - Koronakommisjonsbefalinga
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/04/15/koronakommisjonsbefalinga/>
   - Meld deg på Biblioteknorge-lista igjen
   <https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/13/meld-deg-pa-nye-biblioteknorge-lista/>
   - Biblioteket mest populært?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2019/08/20/biblioteket-mest-populaert/>
   - Frantsvåg om diamant-OA-tidsskrifta
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/04/12/frantsvag-om-diamant-oa-tidsskrifta/>
   - «Videst mulig informasjon»
   <https://bibliotekettarsaka.com/videst-mulig-informasjon/>
   - Nye bein å stå på - eller fallgrav?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2018/06/06/nye-bein-a-sta-pa-eller-fallgrav/>
   -

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210415/49c62f9b/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list