Filmer fra dagens samling i 23 ting om å formidle på nett

Karianne Albrigtsen Aam kariannea at viken.no
Tue Apr 13 10:20:03 CEST 2021


Delen digitalt er sosialt i kurset 23 ting om å formidle på nett, ble holdt som nasjonal kurssamling i dag. Vi opplevde dessverre noen tekniske utfordringer under dagens kurssamling.
Heldigvis kan du se filmene på bibliotekutvikling fram til den 20. april!

Følg lenken<https://bibliotekutvikling.no/kurs/leksjon/digitalt-er-sosialt-webinar/> og se filmene:

Digital språkkafé: hvordan lærer vi med ny teknologi? 
Inspirasjonsforedrag ved med Jenny Gudmundsen, PhD-student ved Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo 

Hva betyr det for lesere å møtes og snakke om litteratur (fysisk og digitalt)?
Foredrag ved Nina Ström, Kulturrådet i Sverige 

Vennlig hilsen

Karianne A. Aam
seksjonsleder bibliotek og samfunn
Viken fylkesbibliotek

mobil:     996 94 382
web:       www.viken.no<http://www.viken.no/>

[cid:image001.png at 01D7304E.90FD4A20]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210413/d7ec4e67/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 7675 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210413/d7ec4e67/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list