Utfordringer med bestillinger i Biblioteksøk

Elin Bekkebråten Sjølie elin.bekkebraten.sjolie at ralingen.kommune.no
Mon Apr 12 14:07:37 CEST 2021


Hei,

Hos oss forsøker vi å bestille ei bok til en låner. Låneren kaller boka «kirurgisk håndbok». Da jeg søkte i Biblioteksøk, fikk jeg følgende treff:
https://bibsok.no/?tnr=2822422
Lommekirurgi : en håndbok i kirurgisk arbeid

Trond Dehli
Bok · Bokmål · 2020 · Håndbøker


ISBN
8210040235 . - 9788210040238


Så fikk vi en avvisning (pga tapt bok), og i e-posten står følgende informasjon:

  Kilvik, Astrid

    Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. - Trondheim :

    Tapir akademisk forl, cop. 2005

    ISBN 8210040235

Dette er ikke boka vår låner ønsker, noe hen har vært svært klar på.

Her må det være noe rusk i systemet?

Med vennlig hilsen,

Elin Bekkebråten Sjølie
Ungdomsbibliotekar / systemansvarlig
Rælingen bibliotek
Tlf.: 63 83 50 00 / 63 83 52 43 (direkte)
[cid:image001.png at 01D72FA5.14519840]
www.rælingenbibliotek.no<http://www.rælingenbibliotek.no>
www.facebook.com/RalingenBibliotek<http://www.facebook.com/RalingenBibliotek>
www.instagram.com/ralingenbibliotek<http://www.instagram.com/ralingenbibliotek>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210412/6b4156a5/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4407 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210412/6b4156a5/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list