Ledige stillinger ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Elin Stangeland elin.stangeland at ub.uio.no
Wed Apr 7 14:25:47 CEST 2021


Universitetsbiblioteket i Oslo er i startfasen på flere spennende prosjekter relatert til datahåndtering og spesialsamlinger, og du har muligheten til å bidra! Vi har to ledige stillinger relatert til dette arbeidet: 

Metadatabibliotekar ved HumSam-biblioteket - som skal bidra til arbeid med digital tilgang til forskningsdata etter FAIR-prinsippene og utvikling av en digital plattform for spesialsamlinger, faglige arkiver, tekster og audiovisuelt materiale. Detaljer finnes her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/203103/metadatabibliotekar-humsam-biblioteket

Overingeniør i Avdeling for digitale tjenester og samlinger -  som skal jobbe med utvikling og implementering av en digital plattform for lagring, katalogisering og tilgjengeliggjøring av spesialsamlinger, faglige arkiver, lokalt utviklede databaser, tekster og audiovisuelt materiale.
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/202739/overingenioer

Mvh Elin Stangeland 

Elin Stangeland
Seniorrådgiver Åpen Forskning
Digitale tjenester
Universitetsbiblioteket i Oslo
90523242More information about the Biblioteknorge mailing list