Re: Bøker må desinfiseres

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Thu Apr 1 23:35:23 CEST 2021


Pernod gjer sikkert same nytta.

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tor. 1. apr. 2021 kl. 22:48 skrev Frode Bakken via Biblioteknorge <
biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>:

> Vi har ingen å miste
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av *Mona
> Ekelund via Biblioteknorge
> *Sendt:* torsdag 1. april 2021 08:55
> *Til:* Even Hartmann Flood <even.flood at gmail.com>;
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* Re: Bøker må desinfiseres
>
>
>
> Hei Even og alle!
>
> Jeg foreslår at man innkaller pensjonister til denne jobben. Skulle det
> ryke et og annet sertifikat pga denne dugnaden, er det jo honnørbilletter å
> få.
>
> Mvh Mona Ekelund
>
>
>
> Last ned Outlook for iOS
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C1da313521b3c40d5e02f08d8f4db1d9b%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637528569541434829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nNR9vda%2B%2FV1kuC0dA%2B8gbNwDZO9mh5%2B%2BCEsvxs8IbHo%3D&reserved=0>
> ------------------------------
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> på vegne av Even
> Hartmann Flood <even.flood at gmail.com>
> *Sendt:* Thursday, April 1, 2021 8:24:15 AM
> *Til:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no <
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* Bøker må desinfiseres
>
>
>
> Det har vist seg at koronaviruset også kan lagres på bøker og gjør at
> bøker kan være en smittekilde. Derfor må alle bøker i bibliotek som
> har vært utlånt det siste året desinfiseres ved at bøkene sprøytes
> med en blanding som inneholder etanol. Dette må startes snarest.
>
> Bibliotekarer som gjør dette arbeidet blir utsatt for en del alkoholdamp.
> Det er derfor viktig med en skriftlig bekreftelse på at dette har vært
>
> vitalt arbeide hvis man blir stoppet i promillekontroll.
>
>
>
> Even
>
>
> --
>
> Even Hartmann Flood, Senior Academic Librarian, retired
>
> Håkon Magnussons gate 1 B
>
> NO 7041 Trondheim
>
> Norway
>
> Phone:+47 95 11 58 14
> even.flood at gmail.com
> "Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow."
>                 (Shakespeare)
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210401/0cc09c30/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list