SV: Bøker må desinfiseres

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Thu Apr 1 12:13:18 CEST 2021


Vi har ingen å miste


Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Mona Ekelund via Biblioteknorge
Sendt: torsdag 1. april 2021 08:55
Til: Even Hartmann Flood <even.flood at gmail.com>; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Bøker må desinfiseres

Hei Even og alle!
Jeg foreslår at man innkaller pensjonister til denne jobben. Skulle det ryke et og annet sertifikat pga denne dugnaden, er det jo honnørbilletter å få.
Mvh Mona Ekelund

Last ned Outlook for iOS<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C1da313521b3c40d5e02f08d8f4db1d9b%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637528569541434829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nNR9vda%2B%2FV1kuC0dA%2B8gbNwDZO9mh5%2B%2BCEsvxs8IbHo%3D&reserved=0>
________________________________
Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> på vegne av Even Hartmann Flood <even.flood at gmail.com<mailto:even.flood at gmail.com>>
Sendt: Thursday, April 1, 2021 8:24:15 AM
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no> <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>>
Emne: Bøker må desinfiseres

Det har vist seg at koronaviruset også kan lagres på bøker og gjør at
bøker kan være en smittekilde. Derfor må alle bøker i bibliotek som
har vært utlånt det siste året desinfiseres ved at bøkene sprøytes
med en blanding som inneholder etanol. Dette må startes snarest.

Bibliotekarer som gjør dette arbeidet blir utsatt for en del alkoholdamp.
Det er derfor viktig med en skriftlig bekreftelse på at dette har vært
vitalt arbeide hvis man blir stoppet i promillekontroll.

Even

--
Even Hartmann Flood, Senior Academic Librarian, retired
Håkon Magnussons gate 1 B
NO 7041 Trondheim
Norway
Phone:+47 95 11 58 14
even.flood at gmail.com<mailto:even.flood at gmail.com>
"Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow."
                (Shakespeare)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210401/ca689c11/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list