Bestill en bibliotekar [#787] Om tilgang til eldre digitalisert materiale fra NB

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Sun Mar 28 13:31:19 CEST 2021


Nokre tankar etter dette frå Pål Hermod Bakka og eigne røynsler (eg jobbar
ikkje i bibliotek, men bruker nb.no mykje i ulike samanhengar):

Dette bør ende opp med ei opprydding der NB bestemmer seg, og om dei har
bestemt seg, å skrive i klartekst og med intuitiv tilgang for
bibliotekarar og brukarar, med lenker ute i søkebiletet, kva dei har som
mål å gi tilgang til for ulike grupper, men samtidig kva dei har av
etterslep som enno ikkje oppfyller desse måla. Og ein kalender med
framdriftsplan.
Til dømes: I dag er det mykje offentleg produsert materiale (rapportar osv)
som skulle ha vore ope for alle utan den omfattande søknadsprosedyren (her
er ikkje Kopinoravtalen om eldre enn 2001 aktuell, men ÅVL). Finst det ein
plan for å gjere alt dette ope utan at folk må spørje for den enkelte
tittelen? Det siste må jo også vere arbeidskrevjande for NB. Eller kanskje
ikkje; folk flest mistar trua straks dei ser auget med strek over...
NB må også tydelegare informere utgjevarar om kva dei kan gjere for å
avlevere og korleis dei får tilgjengeleggjort innhaldet sitt på nb.no.
Mange tidsskrift, til dømes, ønskjer å avlevere digitalt, for ikkje å måtte
vente i årevis på at Rana skannar frå papir.

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


søn. 28. mar. 2021 kl. 12:47 skrev Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>:

> Viss du ser på posten slik den dukker opp på nb.no
>
>          så vil man kanskje lettere forstå hvorfor min første
> innskytelse var at svaret var meningsløst. Emma er bachelorstudent – og har
> derfor uansett ikke tilgang til dokumentet. Jeg spesifiserte faktisk
> studienivå i min første epost.
> På posten finnes ingen veiledning i hvordan logge på for å få tilgang.
> Hverken på trefflisten (som er der man kommer fra oria.no (og der det
> helt riktig står at UBB ikke har tilgang til dokumentet) eller på
> dokumentposten (som er klippet inn ovenfor) er det noen opplysninger om
> hvordan man logger på.
>
> Og egentlig forventet jeg ikke at den nasjonale kulturinstitusjonen NB
> legger ut opplysninger som er nødvendige for at en laveregradsstudent skal
> kunne logge på. Og få endelig beskjed om at hun ikke får tilgang til det
> hun leter etter..
>
> Det jeg ser er at NB har gjort sitt egendigitaliserte materiale fra tidlig
> 2000-tall tilgjengelig på samme vilkår som det løpende pliktavleverte, uten
> å ta stilling til dokumentenes opphavsrettslige status. Og uten å ta
> stilling til hvordan denne type publikasjoner – offentlig finansiert
> grunnforskning – skal behandles i 2021. Hadde Maktutredningen (Prosjekt
> 1998-2003) fortsatt på ubestemt tid ville deres publikasjoner vært åpent
> tilgjengelige fordi de skal være åpent tilgjengelige. Det har EU bestemt.
>
> Akkurat hvor copyright for Maktutredningens rapportserie ligger er uklar.
> Utredningen var direkte finansiert av over statsbudsjettet. Den var ikke et
> kommersielt foretak. Det er mulig forfatterne har opphavsretten. Men det er
> like mulig at det er Staten – og at de dermed, som alle andre statlige
> publikajsoner – er åpent tilgjengelige. Rapporter utgitt i 2002 og fremført
> på nettet fra andre forskingsinstitusjoner har vært åpent tilgjengelige
> siden den gangen.
>
> Uaktet bør Stortingets krav om åpen tilgang på forskingsresultat veie
> meget tungt i vurderingen om de digitaliserte kopien av forskingsrapporter
> og institusjonsserie NB sitter på (og nekter å dele også med
> opphavsinstitusjonene) skal behandles som opphavsrettslig beskyttet
> materiale eller ikke.
>
>
>
> NB har valgt å ignorere åpen tilgang til forskingsresultat i sin vurdering
> av tilgjengeliggjøring av dette materialet. Greit nok.
>
>
>
> Vi vet at NBO
>
> Ikke er interessert i dokumentlevering til andre steder enn Oslo 2. Man er
> jo en nasjonal kulturinstitusjon …
>
>
>
> *From:* Spør Nasjonalbiblioteket <veiledningen at nb-no.libanswers.com>
> *Sent:* Saturday, March 27, 2021 1:37 PM
> *To:* Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
> *Subject:* Vs: Bestill en bibliotekar [#787]
>
>
>
> --#Vennligst skriv svaret ditt over denne linjen #--
> ------------------------------
>
> *Lennart Nilsen*
>
> 27.03. 2021 13:37 via System
>
> Hei igjen,
>
> Det meningsløse svaret du viser til er ikke med i din e-post.
>
> Dersom det er mitt forrige svar til deg du mener:
> *Reply from Lennart Nilsen (27.03. 2021 10:46):*
>
> *Morn Pål!*
>
> *Anne-Lise, og alle som befinner seg i Norge, får tilgang til denne
> rapporten - og alt som er merket "**Tilgjengelig etter bestemte vilkår" -
> når de logger seg inn med MinID, BankID eller Feide, og sender oss i Oslo,
> NBO, en søknad om tilgang.*
>
> * Du og andre bibliotek kan gi samme tilgang til deres lånere når de
> befinner seg i bibliotekets lokaler. Henvis lånerne til denne siden
> <https://www.nb.no/utvidet-tilgang/> for veiledning til full tilgang til
> Nettbiblioteket.*
>
> *Med vennlig hilsen*
> * Lennart Nilsen*
>
> er jeg redd jeg ikke kan hjelpe deg om du ikke utdyper meningsløsheten.
>
> Du, og den du på vegne av henvender deg oss for, ber om tilgang til
> rapporten "Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon :
> kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv
> <https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016071408108>"
>
> Jeg svarte at rapporten er tilgjengelig og viste til hvordan brukere av
> Nettbiblioteket får tilgang.
> Jeg finner ikke andre spørsmål i e-posten din, og dersom du mener at mitt
> svar ikke er svar på hva du spør om, får du nesten presisere.
> Er noe i mitt svar utydelig, forklarer jeg gjerne nærmere om du ønsker det.
>
> Vennligst svar til min avsenderadresse (veiledningen at nb.no).
>
> Generelle henvendelser til Nasjonalbiblioteket sendes nb at nb.no
>
>
> Med vennlig hilsen
> Lennart Nilsen
> Publikumstjenesten
> Nasjonalbiblioteket
> Tlf: +47 23 27 60 11
> *www.nb.no
> <https://webmail.nb.no/owa/redir.aspx?C=tJWeVm4MyzB5VIRjzFuMrVzXFewTZS9gqTeR9U1vvodYEjiBKQPUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.nb.no%2F>*
> ------------------------------
>
> *Original Question*
>
> 27.03. 2021 13:13 via Email
>
> Vs: Bestill en bibliotekar [#787]
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> *Fra:* Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
> *Sendt:* lørdag 27. mars 2021 11:13
> *Til:* NB.no <nb at nb.no>
> *Kopi:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no <
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* SV: Bestill en bibliotekar [#787]
>
>
>
> Hei. Takk for intetsigende svar. Jeg har flere ganger i embets medfør
> kontaktet NBO om denne type saker. Jeg har også fått bibliotekdirektør til
> å ta opp saken i UHR-B og BOTT. Svaret er at «vi skal se på saken». Det har
> NBO gjort i 10 år. Dette er første gang jeg overhodet får en respons. Det
> er et fremskritt.
>
>
>
> Det er responser som dette som gjør det berettiget å karakterisere Henrik
> Ibsens Gate 1 som et glorifisert folkebibliotek for Oslo Vest. For hva enn
> NBs tjenester er, er de ikke nasjonale. Det hadde vært veldig greit om de
> norske digitaliserte dokumentene som ikke er allment tilgjengelige blir
> »suppressed from discovery» i Alma. Da slipper jeg i det minste å måtte
> forklare studenter som får tilgang til dem hvorfor de ikke får det.
>
> Det greieste fro alle parter hadde vært om NBO anvendte «åpen tilgang»
> prinsippene retrospektivt på offentlig finansiert materiale som f eks
> Rapportene fra Maktutredningen eller insitusjonsseriene fra universitet og
> høyskoler.
>
>
>
> Mvh
>
> Pål Hermod Bakka
>
> Bibliotek for Samfunnsvitenskap etc
>
> Universitetsbiblioteket i Bergen
>
>
>
>
>
>
>
> Sendt fra E-post
> <https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=04%7C01%7Cnb%40nb.no%7C78e030918ad645226a8908d8f108f695%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637524368084328208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lwwLOV4UlhnFlDp75Xf2uAk2Y3l78Eyrb1g9BreN3P0%3D&reserved=0>
> for Windows 10
>
>
>
> *Fra: *Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
> *Sendt: *lørdag 27. mars 2021 kl. 08:20
> *Til: *'nb at nb.no' <nb at nb.no>
> *Kopi: *biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne: *FW: Bestill en bibliotekar [#787]
>
>
>
> Hei, kunne noen ved NBR være behjelpelig med at Emma får tilgang til denne
> rapporten? Hun har dessverre ikke anledning til å reise til Oslo for å
> oppsøke nasjonalbibliotekets lesesal.
>
>
>
> Mvh
>
>
>
> Førstebibliotekar Pål H. Bakka
>
> Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
>
> Universitetsbiblioteket i Bergen
>
>
>
> PS. Har kontaktet forfatterne og bedt dem samtykke til at rapporten kan
> bli allment tilgjengelig på nettet.
>
>
>
> *From:* Emma
>
>
>
> *Sent:* Friday, March 26, 2021 9:43 AM
> *To:* Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
> *Subject:* Sv: Bestill en bibliotekar [#787]
>
>
>
> Hei igjen!
>
>
>
> Anne-Lise har anbefalt meg å lese rapport nr. 50 frå maktutgreiinga (Altså
> denne: Fimreite, Flo og Tranvik: Lokalt handlingsrom og nasjonal
> integrasjon (Maktutgreiinga, rapport nr. 50)
> https://www.nb.no/items/632f1fd9739588ede0ca4f69879db6c4?page=0&searchText=effektueringskommune
> <https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Fitems%2F632f1fd9739588ede0ca4f69879db6c4%3Fpage%3D0%26searchText%3Deffektueringskommune&data=04%7C01%7Cnb%40nb.no%7C78e030918ad645226a8908d8f108f695%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637524368084328208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nWsrFOxcjQgV8rAdk9XCexDtq%2B%2B0ntMgfKCZf59CegM%3D&reserved=0>),
> men eg får ikkje opna rapporten. Anne-Lise sa at eg burde ta kontakt med
> deg dersom eg ikkje fekk tilgong.
>
>
>
> Kan du hjelpe meg med å få tilgong til rapporten?🙂
>
>
> Vh
>
> Emma
>
>
>
>
>
>
>
> *Attached Files*
>
>  - CB6339F1FC4F43099C3221165343855C.png
>  <https://sporbiblioteket.nb.no/loaderTicket?fid=1195140&type=0&key=8ae0cf38d40da6849f3b82bf7c728d2e>
>
> ------------------------------
>
>
>
> Lennart Nilsen
>
>
>
> This email is sent from Spør Nasjonalbiblioteket in relationship to ticket
> #3804799.
>
> Read our privacy policy. <https://springshare.com/privacy.html>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210328/179b8e70/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 47014 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210328/179b8e70/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list