Bestill en bibliotekar [#787] Om tilgang til eldre digitalisert materiale fra NB

Pål Hermod Bakka Pal.Bakka at uib.no
Sun Mar 28 12:47:16 CEST 2021


Viss du ser på posten slik den dukker opp på nb.no
          [cid:image001.png at 01D723C4.6850D8D0] så vil man kanskje lettere forstå hvorfor min første innskytelse var at svaret var meningsløst. Emma er bachelorstudent – og har derfor uansett ikke tilgang til dokumentet. Jeg spesifiserte faktisk studienivå i min første epost.
På posten finnes ingen veiledning i hvordan logge på for å få tilgang. Hverken på trefflisten (som er der man kommer fra oria.no (og der det helt riktig står at UBB ikke har tilgang til dokumentet) eller på dokumentposten (som er klippet inn ovenfor) er det noen opplysninger om hvordan man logger på.

Og egentlig forventet jeg ikke at den nasjonale kulturinstitusjonen NB legger ut opplysninger som er nødvendige for at en laveregradsstudent skal kunne logge på. Og få endelig beskjed om at hun ikke får tilgang til det hun leter etter..

Det jeg ser er at NB har gjort sitt egendigitaliserte materiale fra tidlig 2000-tall tilgjengelig på samme vilkår som det løpende pliktavleverte, uten å ta stilling til dokumentenes opphavsrettslige status. Og uten å ta stilling til hvordan denne type publikasjoner – offentlig finansiert grunnforskning – skal behandles i 2021. Hadde Maktutredningen (Prosjekt 1998-2003) fortsatt på ubestemt tid ville deres publikasjoner vært åpent tilgjengelige fordi de skal være åpent tilgjengelige. Det har EU bestemt.

Akkurat hvor copyright for Maktutredningens rapportserie ligger er uklar. Utredningen var direkte finansiert av over statsbudsjettet. Den var ikke et kommersielt foretak. Det er mulig forfatterne har opphavsretten. Men det er like mulig at det er Staten – og at de dermed, som alle andre statlige publikajsoner – er åpent tilgjengelige. Rapporter utgitt i 2002 og fremført på nettet fra andre forskingsinstitusjoner har vært åpent tilgjengelige siden den gangen.

Uaktet bør Stortingets krav om åpen tilgang på forskingsresultat veie meget tungt i vurderingen om de digitaliserte kopien av forskingsrapporter og institusjonsserie NB sitter på (og nekter å dele også med opphavsinstitusjonene) skal behandles som opphavsrettslig beskyttet materiale eller ikke.

NB har valgt å ignorere åpen tilgang til forskingsresultat i sin vurdering av tilgjengeliggjøring av dette materialet. Greit nok.

Vi vet at NBO
Ikke er interessert i dokumentlevering til andre steder enn Oslo 2. Man er jo en nasjonal kulturinstitusjon …

From: Spør Nasjonalbiblioteket <veiledningen at nb-no.libanswers.com>
Sent: Saturday, March 27, 2021 1:37 PM
To: Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
Subject: Vs: Bestill en bibliotekar [#787]


--#Vennligst skriv svaret ditt over denne linjen #--

________________________________

Lennart Nilsen

27.03. 2021 13:37 via System

Hei igjen,

Det meningsløse svaret du viser til er ikke med i din e-post.

Dersom det er mitt forrige svar til deg du mener:

Reply from Lennart Nilsen (27.03. 2021 10:46):

Morn Pål!

Anne-Lise, og alle som befinner seg i Norge, får tilgang til denne rapporten - og alt som er merket "Tilgjengelig etter bestemte vilkår" - når de logger seg inn med MinID, BankID eller Feide, og sender oss i Oslo, NBO, en søknad om tilgang.
Du og andre bibliotek kan gi samme tilgang til deres lånere når de befinner seg i bibliotekets lokaler.
Henvis lånerne til denne siden<https://www.nb.no/utvidet-tilgang/> for veiledning til full tilgang til Nettbiblioteket.

Med vennlig hilsen
Lennart Nilsen

er jeg redd jeg ikke kan hjelpe deg om du ikke utdyper meningsløsheten.

Du, og den du på vegne av henvender deg oss for, ber om tilgang til rapporten "Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon : kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv<https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016071408108>"

Jeg svarte at rapporten er tilgjengelig og viste til hvordan brukere av Nettbiblioteket får tilgang.
Jeg finner ikke andre spørsmål i e-posten din, og dersom du mener at mitt svar ikke er svar på hva du spør om, får du nesten presisere.
Er noe i mitt svar utydelig, forklarer jeg gjerne nærmere om du ønsker det.

Vennligst svar til min avsenderadresse (veiledningen at nb.no<mailto:veiledningen at nb.no>).

Generelle henvendelser til Nasjonalbiblioteket sendes nb at nb.no<mailto:nb at nb.no>

Med vennlig hilsen
Lennart Nilsen
Publikumstjenesten
Nasjonalbiblioteket
Tlf: +47 23 27 60 11
www.nb.no<https://webmail.nb.no/owa/redir.aspx?C=tJWeVm4MyzB5VIRjzFuMrVzXFewTZS9gqTeR9U1vvodYEjiBKQPUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.nb.no%2F>

________________________________

Original Question

27.03. 2021 13:13 via Email
Vs: Bestill en bibliotekar [#787]


________________________________
Fra: Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no<mailto:Pal.Bakka at uib.no>>
Sendt: lørdag 27. mars 2021 11:13
Til: NB.no <nb at nb.no<mailto:nb at nb.no>>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no> <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>>
Emne: SV: Bestill en bibliotekar [#787]


Hei. Takk for intetsigende svar. Jeg har flere ganger i embets medfør kontaktet NBO om denne type saker. Jeg har også fått bibliotekdirektør til å ta opp saken i UHR-B og BOTT. Svaret er at «vi skal se på saken». Det har NBO gjort i 10 år. Dette er første gang jeg overhodet får en respons. Det er et fremskritt.Det er responser som dette som gjør det berettiget å karakterisere Henrik Ibsens Gate 1 som et glorifisert folkebibliotek for Oslo Vest. For hva enn NBs tjenester er, er de ikke nasjonale. Det hadde vært veldig greit om de norske digitaliserte dokumentene som ikke er allment tilgjengelige blir »suppressed from discovery» i Alma. Da slipper jeg i det minste å måtte forklare studenter som får tilgang til dem hvorfor de ikke får det.

Det greieste fro alle parter hadde vært om NBO anvendte «åpen tilgang» prinsippene retrospektivt på offentlig finansiert materiale som f eks Rapportene fra Maktutredningen eller insitusjonsseriene fra universitet og høyskoler.Mvh

Pål Hermod Bakka

Bibliotek for Samfunnsvitenskap etc

Universitetsbiblioteket i BergenSendt fra E-post<https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=04%7C01%7Cnb%40nb.no%7C78e030918ad645226a8908d8f108f695%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637524368084328208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lwwLOV4UlhnFlDp75Xf2uAk2Y3l78Eyrb1g9BreN3P0%3D&reserved=0> for Windows 10Fra: Pål Hermod Bakka<mailto:Pal.Bakka at uib.no>
Sendt: lørdag 27. mars 2021 kl. 08:20
Til: 'nb at nb.no'<mailto:nb at nb.no>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: FW: Bestill en bibliotekar [#787]Hei, kunne noen ved NBR være behjelpelig med at Emma får tilgang til denne rapporten? Hun har dessverre ikke anledning til å reise til Oslo for å oppsøke nasjonalbibliotekets lesesal.MvhFørstebibliotekar Pål H. Bakka

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Universitetsbiblioteket i BergenPS. Har kontaktet forfatterne og bedt dem samtykke til at rapporten kan bli allment tilgjengelig på nettet.From: EmmaSent: Friday, March 26, 2021 9:43 AM
To: Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no<mailto:Pal.Bakka at uib.no>>
Subject: Sv: Bestill en bibliotekar [#787]Hei igjen!Anne-Lise har anbefalt meg å lese rapport nr. 50 frå maktutgreiinga (Altså denne: Fimreite, Flo og Tranvik: Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon (Maktutgreiinga, rapport nr. 50) https://www.nb.no/items/632f1fd9739588ede0ca4f69879db6c4?page=0&searchText=effektueringskommune<https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Fitems%2F632f1fd9739588ede0ca4f69879db6c4%3Fpage%3D0%26searchText%3Deffektueringskommune&data=04%7C01%7Cnb%40nb.no%7C78e030918ad645226a8908d8f108f695%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637524368084328208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nWsrFOxcjQgV8rAdk9XCexDtq%2B%2B0ntMgfKCZf59CegM%3D&reserved=0>), men eg får ikkje opna rapporten. Anne-Lise sa at eg burde ta kontakt med deg dersom eg ikkje fekk tilgong.Kan du hjelpe meg med å få tilgong til rapporten?🙂

Vh

Emma


Attached Files

 *  CB6339F1FC4F43099C3221165343855C.png<https://sporbiblioteket.nb.no/loaderTicket?fid=1195140&type=0&key=8ae0cf38d40da6849f3b82bf7c728d2e>

________________________________

Lennart Nilsen


This email is sent from Spør Nasjonalbiblioteket in relationship to ticket #3804799.

Read our privacy policy.<https://springshare.com/privacy.html>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210328/dd461ab2/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 47014 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210328/dd461ab2/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list