SV: Bestill en bibliotekar [#787]

Pål Hermod Bakka Pal.Bakka at uib.no
Sat Mar 27 11:13:04 CET 2021


Hei. Takk for intetsigende svar. Jeg har flere ganger i embets medfør kontaktet NBO om denne type saker. Jeg har også fått bibliotekdirektør til å ta opp saken i UHR-B og BOTT. Svaret er at «vi skal se på saken». Det har NBO gjort i 10 år. Dette er første gang jeg overhodet får en respons. Det er et fremskritt.

Det er responser som dette som gjør det berettiget å karakterisere Henrik Ibsens Gate 1 som et glorifisert folkebibliotek for Oslo Vest. For hva enn NBs tjenester er, er de ikke nasjonale. Det hadde vært veldig greit om de norske digitaliserte dokumentene som ikke er allment tilgjengelige blir »suppressed from discovery» i Alma. Da slipper jeg i det minste å måtte forklare studenter som får tilgang til dem hvorfor de ikke får det.

Det greieste fro alle parter hadde vært om NBO anvendte «åpen tilgang» prinsippene retrospektivt på offentlig finansiert materiale som f eks Rapportene fra Maktutredningen eller insitusjonsseriene fra universitet og høyskoler.

Mvh
Pål Hermod Bakka
Bibliotek for Samfunnsvitenskap etc
Universitetsbiblioteket i BergenSendt fra E-post<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10

Fra: Pål Hermod Bakka<mailto:Pal.Bakka at uib.no>
Sendt: lørdag 27. mars 2021 kl. 08:20
Til: 'nb at nb.no'<mailto:nb at nb.no>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: FW: Bestill en bibliotekar [#787]

Hei, kunne noen ved NBR være behjelpelig med at Emma får tilgang til denne rapporten? Hun har dessverre ikke anledning til å reise til Oslo for å oppsøke nasjonalbibliotekets lesesal.

Mvh

Førstebibliotekar Pål H. Bakka
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Universitetsbiblioteket i Bergen

PS. Har kontaktet forfatterne og bedt dem samtykke til at rapporten kan bli allment tilgjengelig på nettet.

From: Emma

Sent: Friday, March 26, 2021 9:43 AM
To: Pål Hermod Bakka <Pal.Bakka at uib.no>
Subject: Sv: Bestill en bibliotekar [#787]

Hei igjen!

Anne-Lise har anbefalt meg å lese rapport nr. 50 frå maktutgreiinga (Altså denne: Fimreite, Flo og Tranvik: Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon (Maktutgreiinga, rapport nr. 50) https://www.nb.no/items/632f1fd9739588ede0ca4f69879db6c4?page=0&searchText=effektueringskommune), men eg får ikkje opna rapporten. Anne-Lise sa at eg burde ta kontakt med deg dersom eg ikkje fekk tilgong.

Kan du hjelpe meg med å få tilgong til rapporten? 🙂

Vh
Emma-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210327/0473a3a8/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: CB6339F1FC4F43099C3221165343855C.png
Type: image/png
Size: 144 bytes
Desc: CB6339F1FC4F43099C3221165343855C.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210327/0473a3a8/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list