Velkommen til webinaret "Saman på nett" 14. april 2021 kl. 9-12.15

Aud Jorunn Haugen Hakestad Aud.Jorunn.Haugen.Hakestad at klepp.kommune.no
Fri Mar 26 08:42:36 CET 2021


Sjå programmet og meld deg på webinaret her: https://grannehjelpa.no/hendelse?webinar-saman-p%C3%A5-nett&Id=622384

4 partnarar har hatt både moro og alvor på nett gjennom prosjektet "Saman på nett". Ikkje minst har det vore kjekt å samarbeida på tvers av fylkesgrensa. Me frå Klepp og Kvam bibliotek, Grannehjelpa i Kvam og Frivilligsentralen i Klepp vil dela våre erfaringar og tenkja høgt saman med dykk om korleis me kan bruka det me har lært óg etter koronakrisa.

Velkomen!

Med vennleg helsing

Aud Jorunn Hakestad
Klepp bibliotek

Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210326/cad94233/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list