Påmelding til arbeidsverksted 27.4.2021 - 23 ting om å formidle på nett

Elin Westgård Hansen elinh at viken.no
Thu Mar 25 09:00:20 CET 2021


Påmelding til arbeidsverksted 27.4.2021 - 23 ting om å formidle på nettDen 27. april inviterer Viken fylkesbibliotek til femte og siste samling for bibliotekansatte som tar netttkurset "23 ting om å formidle på nett".  Dette er et nasjonalt tilbud og verkstedet gjennomføres som en del av formidlingskompetanseprosjektet som Trøndelag fylkesbibliotek har ansvar for.

På arbeidsverkstedet kan du være med på å påvirke hvilke formidlingskompetanser det er viktig å utvikle med tanke på framtidas bibliotek. Vi legger opp til aktiv deltakelse og gruppearbeid.Samlingen gjennomføres digitalt og vil vare i 2 timer. En del av samlingen vil være gruppearbeid der vi diskuterer følgende:

- Hva slags digital formidling skal bibliotekene drive med de neste 4-5 årene?

- Hva slags kompetanse trenger bibliotekansatte for å gjennomføre dette?Det er begrenset antall plasser, og de første som melder seg på får plass. Det vil bli sendt ut bekreftelser med beskjed om du får plass eller ikke.Meld deg på ved å fylle ut skjemaet her.<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FDj0rLSGTpW&data=04%7C01%7Ckristo%40trondelagfylke.no%7Ce109e08a701745e150d408d8ead62e6f%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637517552917527613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EStx%2BRSHcT4hhghasYhzD5082CSJbRnOyksQtVHG0QI%3D&reserved=0>
Som deltaker vil du få tilsendt møtelenke dagen før samlingen. Påmelding må skje senest fredag 23. april.
Del gjerne invitasjonen.

Arrangører: Fylkesbibliotekene i Innlandet, Trøndelag og Viken.

Ta kontakt med Elin Westgård Hansen på e-post elinh at viken.no<mailto:elinh at viken.no> hvis du har spørsmål.


Med hilsen
Elin Westgård Hansen
Rådgiver, seksjon Bibliotek og samfunn
Viken fylkesbibliotek
Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
Tlf. +47 41298022
elinh at viken.no<mailto:elinh at viken.no>
Web: www.viken.no<http://www.viken.no/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210325/1cc5a2f1/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Invitasjon til arbeidsverksted 27-4-2021.pdf
Type: application/pdf
Size: 392127 bytes
Desc: Invitasjon til arbeidsverksted 27-4-2021.pdf
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210325/1cc5a2f1/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list