Skrytesak fra Trøndelag

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Thu Mar 25 12:11:16 CET 2021


Vi har laget en oversikt over de digitale produksjonene som ble laget av folkebibliotekene i Trøndelag med «Konora-midlene» i 2020
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/nyhetsarkiv/digital-formidling-i-2020/Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

[cid:image001.png at 01D7216F.CA508500]

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210325/61e7a02f/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210325/61e7a02f/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list