Kassering før flytting i nytt bibliotek

Marianne Vanem Marianne.Vanem at steinkjer.kommune.no
Tue Mar 23 13:07:55 CET 2021


Hei bibliotekvenner!

Er det noen som har erfaringer å dele fra en større kasseringsrunde i forkant av flytting til nye lokaler?

Steinkjer bibliotek planlegger flytting i juni 2023 og er i full gang med kassering fra hele mediesamlingen.
Grovt regnet skal samlingen reduseres med ca 25 000 enheter, noe som betyr i praksis at vi må kassere ca 200 enheter i uka.

Det nye biblioteklokalet vil få et betydelig mindre areal avsatt til magasin enn det vi har i dag, og det vil være et åpent magasin for publikum.

En stor andel av vår mediesamling består av fylkesbibliotekets gamle samling etter at de flyttet ut fra våre lokaler for noen år tilbake.

Vi har organisert oss slik at det er flere team på 2 personer som kasserer, og vi jobber oss systematisk gjennom samlingen.  Ved at det alltid er to som jobber sammen får vi tatt de viktige faglige diskusjonene der og da rundt hva som skal beholdes og hva som skal kastes. Dette syns vi fungerer bra.

Vi ser at vi kan få det travelt med å komme i havn. Og i tillegg til kassering, bruker vi naturlig nok en god del tid til selve planleggingen av det nye biblioteket:)

Vi vil derfor gjerne ha gode råd eller tips til organiseringen av arbeidet som kan gi enda mer framdrift fra andre som har vært gjennom lignende prosesser.

Svar gjerne til min epost og så kan jeg samle opp innspillene og dele til hele gruppa: )

På forhånd takk for hjelpen!


Med vennlig hilsen

Marianne Vanem
biblioteksjef
enhet Steinkjer bibliotek
mobil 922 37 999
marianne.vanem at steinkjer.kommune.no<mailto:marianne.vanem at steinkjer.kommune.no>
[cid:image003.png at 01D5B656.700731A0]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210323/856532b5/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 9052 bytes
Desc: image002.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210323/856532b5/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list