Ledig stilling: Rådgivar/seniorkonsulent/ spesialbibliotekar med særskild IT-kompetanse

Kirsti Langstøyl kirsti.langstoyl at hivolda.no
Thu Mar 18 17:18:25 CET 2021


Ved Høgskulen i Volda, biblioteket, er det ledig ei 100% fast stilling som rådgivar/seniorkonsulent/spesialbibliotekar med systemansvar frå 1.8.2021.
Meir informasjon om stillinga og korleis du søker finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/202984/raadgivar-seniorkonsulent-spesialbibliotekar-med-saerskild-it-kompetanse-st-nr14-2021

Søknadsfrist 16. april 2021.

Med vennleg helsing
Kirsti Langstøyl
Spesialbibliotekar | Biblioteket
Høgskulen i Volda


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210318/4866a9e8/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list