Vegg-til-vegg-teppe / teppefliser i biblioteket

Nina Sundnes Drønen Nina.Sundnes.Dronen at vid.no
Wed Mar 17 14:50:50 CET 2021


Hei,

Vi skal slå sammen to campusbibliotek og flytte inn i nytt bygg i 2022. Vi planlegger for døgnåpen tilgang til biblioteket.
I den forbindelse lurer vi på om noen som har (hatt) vegg-til-vegg teppe eller teppefliser i biblioteket vil dele sine erfaringer med oss. Vi vil gjerne ha argumenter både for og mot.

Med vennlig hilsen
Nina

Nina Sundnes Drønen
Avdelingsbibliotekar
VID vitenskapelige høgskole
Studiested Stavanger

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210317/e1ae32f3/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list