SV: Program for nasjonale samlinger 23 ting om digital formidling

Elin Westgård Hansen elinh at viken.no
Wed Mar 17 09:51:36 CET 2021


Hadde du ikke anledning til å delta på det første webinaret?
Se det i opptak her: https://bibliotekutvikling.no/kurs/leksjon/ting-du-ma-vite-webinar/


Med hilsen
Elin Westgård Hansen
Rådgiver, seksjon Bibliotek og samfunn
Viken fylkesbibliotek
Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
Tlf. +47 41298022
elinh at viken.no<mailto:elinh at viken.no>
Web: www.viken.no<http://www.viken.no/>

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Elin Westgård Hansen via Biblioteknorge
Sendt: fredag 12. mars 2021 12:51
Til: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Program for nasjonale samlinger 23 ting om digital formidling

Hei
Førstkommende tirsdag er første webinar i en serie på 5 om 23 ting om digital formidling som arrangeres av Viken fylkesbibliotek.
Program, datoer og link til webinar finner du her.<https://vikenfylkesbibliotek.no/wp-content/uploads/2021/03/Program-nasjonal-del-samlinger-23-ting-om-a-formidle-pa-nett.pdf>

Med hilsen
Elin Westgård Hansen
Rådgiver, seksjon Bibliotek og samfunn
Viken fylkesbibliotek
Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
Tlf. +47 41298022
elinh at viken.no<mailto:elinh at viken.no>
Web: www.viken.no<http://www.viken.no/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210317/23c064e1/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list