Nye studieopptak hos Norsk barnebokinstitutt våren 2021

Norsk Barnebokinstitutt norsk.barnebokinstitutt at barnebokinstituttet.no
Tue Mar 16 12:53:04 CET 2021


Nye studieopptak hos Norsk barnebokinstitutt våren 2021
Både Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge og Forfatter­utdanningen på bachelornivå og tar opp nye studenter denne våren.

Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge <https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/nettstudiet-i-samtidslitteratur/>
Dette er en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere.

 *  Videreutdanning på deltid over to semestre.
 *  For formidlere av barne- og ungdomslitteratur, for eksempel i bibliotek og skole.
 *  Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb.
 *  Det tas opp inntil 30 studenter på bakgrunn av innsendt søknad.
 *  Studiet gir rett til lån i Lånekassen.
 *  Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 30 studiepoeng.
 *  Studiet er et rent nettstudium med fleksible og varierte arbeidsformer.
 *  Lær om de viktigste utviklingene og seneste tendensene innen et bredt mangfold av litteraturformer
 *  Studiet har et gjennomgående formidlingsperspektiv.
Det er også satt av stipend som dekker studieavgiften til 3 studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.
Søknadsfrist 9. mai, med oppstart høsten 2021.
Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling<https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/forfatterutdanningen/>
-Dette er et toårig deltidsstudium i skrivekunst og litteraturformidling på bachelornivå rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge.
-Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju.
-Studiet gir rett til lån i Lånekassen.
-Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

Det er også satt av stipend som dekker studieavgiften til 2 studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.
Søknadsfrist 23. mai med oppstart høsten 2021.


Vennlig hilsen Birgitte Eek
på vegne av Norsk barnebokinstitutt

Birgitte Eek
Formidlingsleder


[barnebokinstituttet-logo]

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Observatoriegaten 1 b
Tlf +47 415 00 622
barnebokinstituttet.no<https://barnebokinstituttet.no/C:/Users/birgitte.eek.NBI/Documents/2017-02-15>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210316/e2743a4f/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5934 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210316/e2743a4f/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list