Disputas for Eystein Gullbekk

Tor Arne Dahl torad at oslomet.no
Mon Mar 15 14:55:48 CET 2021


Eystein Gullbekk disputerer for doktorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap med avhandlingen «Performing interdisciplinary knowledge: Information work in emerging interdisciplinary research».

Tid: Fredag 9. april 2021 kl. 12.00
Sted: Zoom

Prøveforelesning blir holdt på Zoom samme dag klokka 10.00.

Mer informasjon: https://www.oslomet.no/om/arrangement/disputas-eystein-gullbekk


Tor Arne Dahl
Instituttleder

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210315/077be6dc/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list