Praksisplasser

Tor Arne Dahl torad at oslomet.no
Fri Mar 12 12:48:14 CET 2021


Kjære biblioteknorge!

Jeg vil minne om denne henvendelsen jeg sendte ut for en måned siden. Vi har fortsatt behov for praksisplasser!

Som vanlig er praksisplasser i Oslo og Viken etterspurt, men det er også andre muligheter med digitale eller hybride praksisplasser over hele landet. Ta kontakt med Jamie Johnson på e-post Jamie.Johnston at oslomet.no<mailto:Jamie.Johnston at oslomet.no> for å diskutere muligheter.

Dersom dere har anledning til å ta imot studenter, ber vi om tilbakemelding på nettskjemaet<https://nettskjema.no/a/185290> innen fredag 19. mars.


Vennlig hilsen

Tor Arne Dahl
Instituttleder

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Tor Arne Dahl via Biblioteknorge
Sent: Friday, February 12, 2021 11:42 AM
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Praksisplasser

Kjære biblioteknorge!

Vi har stort behov for praksisplasser for våre førsteårsstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap i perioden 12. april - 14. mai 2021, og håper dere vil hjelpe oss.

Disse studentene tilhører det første kullet på det nye bachelorprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap som startet høsten 2020. Praksisperioden inngår i emnet BIB1540 Profesjon og praksis<https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/BIB1540/2020/H%C3%98ST>.

Emnet består av en 25 dagers praksisperiode. 20 av disse dagene skal studentene utføre faglige arbeidsoppgaver i bibliotek eller andre informasjons- og kulturformidlende organisasjoner. I forkant av praksisperioden undervises det i profesjonsteori og -etikk. I etterkant skal studentene se egen praksiserfaring i relasjon til 1. studieårs pensum og undervisning.

Gi oss en tilbakemelding på et nettskjema<https://nettskjema.no/a/185290> hvis dere har lyst og anledning til å ta imot en student.

Som vanlig har vi stort behov for praksissteder i Oslo og omegn, men vi ønsker også å komme i kontakt med potensielle praksissteder andre steder. Studentene må ikke nødvendigvis være til stede fysisk på praksisstedet hver dag, men kan heller delta i virksomheten gjennom videosamtaler og -møter. Dette er jo hverdagen på mange arbeidsplasser med dagens koronatiltak. Vi aksepterer også heldigitale praksisplasser dette semesteret
Dersom det blir nedstengning som hindrer at studenten kan gjennomføre hele eller deler av praksisperioden, vil studenten få 1-4 arbeidskrav som erstatning.

Ta gjerne kontakt dersom dere har ytterligere spørsmål.

Vi håper på velvilje fra dere!


Vennlig hilsen

Tor Arne Dahl, instituttleder
Kim Tallerås, studieprogramkoordinator
Randi Nøkleby Østvedt, seniorrådgiver

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210312/c51036ce/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list