Erfaringer med utstyrssentral?

Oddveig K. Bakkom oddveig.bakkom at rendalen.kommune.no
Thu Mar 11 14:45:32 CET 2021


Hei!
Jeg har fått i oppdrag av kommunestyret å utrede en sak om organisering av en utstyrssentral i kommunen.
Jeg har allerede vært i kontakt med Biblioteksystemer ang. utlånssystem, og Frivilligsentralen har sagt seg villig til å være med på driften.
Rendalen er en liten kommune med omkring 1700 innbyggere.
Er det noen som har vært med på noe lignende og har erfaringer, tips, økonomisk oversikt e.l. angående dette, så er jeg takknemlig for å høre fra dere!


Med hilsen

Oddveig Kværnes Bakkom
Biblioteksjef
Kultur

Telefon: 62 46 85 00
Mobil: 990 99 723

[cid:image001.gif at 01D71685.2F686070]Rendalen kommune
2484 Rendalen
Telefon 62468500
postmottak at rendalen.kommune.no<mailto:postmottak at rendalen.kommune.no>


Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

Husk smittevern: * Rene hender * 1 meter avstand * Vær hjemme om du er syk.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210311/d70f547a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 2449 bytes
Desc: image001.gif
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210311/d70f547a/attachment.gif>


More information about the Biblioteknorge mailing list