BH Bokanbefalingar

Kari Skibenes Kari.Skibenes at vlfk.no
Fri Mar 5 14:44:11 CET 2021


Wordpress-innstikket BH Bokanbefalingar (https://wordpress.org/plugins/bh-book-recommendations/) vart i si tid utvikla av Mediebruket på vegner av Hordaland fylkesbibliotek.

Bakgrunnen for utviklinga var at innstikket skulle snakke med bokanbefalingsbasen til Deichman. Sidan denne tenesten er nedlagt vil innstikket bli trekt tilbake ved neste WordPress-oppdatering (Hovudoppdatering).

Dersom de har nytta innstikket som ein meir generell rss-lesaer på nettstaden, er det på tide å sjå etter noko anna.


Med helsing

Kari Skibenes
spesialrådgjevar

seksjon for bibliotekutvikling
avdeling for kultur, idrett og inkludering

[cid:image001.png at 01D5C6BD.74079430]

Tlf: 48 99 03 41
www.vestlandfylke.no<http://www.vestlandfylke.no/>
Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210305/0cbfd21e/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5672 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210305/0cbfd21e/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list