SV: Utlysning av stilling som redaktør i Bok og Bibliotek

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Wed Mar 3 12:51:43 CET 2021


Letnes har vært en meget dyktig redaktør
Frode Bakken

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Lars Egeland via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 3. mars 2021 09:39
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Utlysning av stilling som redaktør i Bok og Bibliotek

Odd Letnes - Bok og Biblioteks mangeårige redaktør - går av med pensjon. ABM-media som utgir Bok og Bibliotek er derfor på jakt etter en ny redaktør.
Fullstendig stillingsutlysing finner du her: Vil du bli Bok og Biblioteks nye ansvarlige redaktør? - Bok og Bibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bokogbibliotek.no%2Fnews-page%2Fnews-bibliotek%2Fvil-du-bli-bok-og-biblioteks-nye-ansvarlige-redaktor&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ccc63e313d77a4158378608d8de1fd4e3%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637503576201131335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LPINESuWTHi%2Bel0eLAViHIbN2rx%2FgedUcaWs6r1VdN4%3D&reserved=0>

Vennlig hilsen
Lars Egeland
Daglig leder i ABM-media
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210303/7e018fc6/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list