Oslo voksenopplæring Rosenhof søker bibliotekar i 60 % stilling

Marianne Soon Wehus marianne.wehus at osloskolen.no
Tue Mar 2 12:12:58 CET 2021


Oslo voksenopplæring Rosenhof søker bibliotekar i 60 % stilling
Arbeidsgiver           Oslo kommune
Stillingstittel           Bibliotekar
Frist                    14.03.2021
Ansettelsesform       FastLenke til søknadsskjema:

https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4335999292?language=nb&link_source_id=0Oslo VO Rosenhof har som visjon å legge til rette for økt sosial mobilitet. Skolen kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere, og har ca. 2500 deltagere og 160 ansatte. Skolen er lokalisert i tre bygg sentralt plassert i Oslo, hvor det er skolebibliotek i to av byggene. Oslo VO Rosenhof skal tilby
relevant og fremragende opplæring av høy kvalitet tilpasset deltagernes behov og læreforutsetninger som øker deltagernes muligheter og forutsetninger for å lykkes i det norske samfunnet. For å klare dette er også biblioteket en sentral og viktig læringsarena.

Arbeidsoppgaver

 *  Du utfører bibliotekfaglige kjerneoppgaver som administrering av lærebøker, innlevering og utlån, registrering, kassering og opprydding / vedlikehold av boklager.
 *  Du påser at generell litteratur er tilpasset lånergruppen.
 *  Du samarbeider med avdelingsledere, pedagoger og administrasjon.
 *  Du bidrar til god informasjonsflyt, deltar på avdelingsmøter, planlegger og gjennomfører aktiviteter som formidler samlingen på en god måte og som får opp besøket og antall utlån.
 *  Du veileder og inspirerer skolens deltagere til å utvikle språkkunnskaper og leselyst.
 *  Du inspirerer og ditt engasjement smitter over på kolleger og deltagere.

Kvalifikasjoner

 *  Du har godkjent utdanning som bibliotekar.
 *  Du har gode ferdigheter innen IKT / mikromark / Office 365.
 *  Du har gode pedagogiske og kommunikative evner.
 *  Du har erfaring med deltagere med annen etnisk og kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper

 *  Du er serviceorientert.
 *  Du jobber selvstendig.
 *  Du har strukturerte arbeidsformer.
 *  Du oppleves entusiastisk.
 *  Din personlige egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 *  Skole med spennende samfunnsmandat.
 *  Stort fagmiljø.
 *  Inspirerende internasjonalt miljø.

Om arbeidsgiveren

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Osloskolen skal være en foregangsskole og gå foran i utviklingen av et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Utdanningsetaten er organisert under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Kommunaldirektøren er Utdanningsdirektørens nærmeste overordnede.

Les mer om Osloskolen på våre nettsider.

Sektor         Offentlig
Sted           Trondheimsveien 2, Dynekilgata 10, 0569 Oslo
Bransje        Arkiv og bibliotek

Sendt fra E-post<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210302/f06f1338/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list