Fwd: Innkalling til årsmøte Norsk bibliotekforening Barn og unge 2021

Anne Kaldhol aekaldhol at gmail.com
Wed Feb 24 19:50:14 CET 2021


På vegne av Norsk bibliotekforening Barn og unge.

Vennleg helsing
Anne Elisabeth Kaldhol

---------- Forwarded message ---------
Fra: NBF Barn og unge <kontaktnbfbu at gmail.com>
Date: ons. 24. feb. 2021 kl. 19:47
Subject: Innkalling til årsmøte Norsk bibliotekforening Barn og unge 2021
To:


Hei,


Det kalles herved inn til årsmøte for NBF Barn og unge 24.mars kl. 19.30 på
Zoom.


For å delta på møtet sender du påmelding til kontaktnbfbu at gmail.com, og får
tilsendt en lenke i forkant av møtet som du bruker for å logge deg på.


Saksliste er vedlagt.Vennleg helsing

Anne Elisabeth Kaldhol

Leiar, NBF Barn og unge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/fe9ee00b/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Saksliste ?rsm?te 2020.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 8193 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/fe9ee00b/attachment-0001.docx>


More information about the Biblioteknorge mailing list