VS: Hvilket bibliotek eier denne? - Mysteriet (delvis) løst

Eileen Fredriksen Eileen.Fredriksen at nordrefollo.kommune.no
Tue Feb 23 08:33:00 CET 2021


Eieren er funnet.

Ingen av oss forstår hvorfor materialet har havnet hos oss, men det får være et av livets store mysterier!


[cid:image002.png at 01D709BE.7DE4ECB0]Med vennlig hilsenEileen Fredriksen
Spesialbibliotekar
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10
Besøksadresse Åsenvn. 6 | 1400 Ski

Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178Fra: Eileen Fredriksen
Sendt: mandag 22. februar 2021 15:52
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Hvilket bibliotek eier denne?

Vi mottok på fredag denne dobbelt-DVDen sammen med resten av innlånet. Tittelen finnes imidlertid ikke som bestilt i vårt fjernlån,  og DVD-er ikke merket på noen som helst måte, verken stempel, etikett eller med penn. Vi vet derfor ikke hvor vi skal returnere den. Det eneste jeg har klart å finne ut er at verdien på RFID-brikkene er k20005995.

Er det noen som vedkjenner seg denne, eller vet hvordan jeg skal finne ut hvem som er eier? Jeg finner bare bøker i Oria.

Illness management and recovery : personalized skills and strategies for those with mental health disordersMed vennlig hilsen

[cid:8c7babc9-65c0-4418-8c06-91926cbead09]

Eileen Fredriksen

Spesialbibliotekar
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10

Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210223/4a185da9/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Outlook-hkd4kxcd.png
Type: image/png
Size: 3230 bytes
Desc: Outlook-hkd4kxcd.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210223/4a185da9/attachment-0003.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5845 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210223/4a185da9/attachment-0004.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 3408 bytes
Desc: image002.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210223/4a185da9/attachment-0005.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list