Undersøkelse om folkebibliotek og skeive brukere

Kira Michelle Del Mar s325575 at oslomet.no
Wed Feb 17 10:58:08 CET 2021


Hei! Jobber du på folkebibliotek og har et par minutter?


Svar gjerne på en anonym mini-undersøkelse om folkebibliotek og skeive brukere! Undersøkelsen inneholder 11 flervalgs- og skala-spørsmål og skal ta mindre enn 3 minutter å svare på.


https://nettskjema.no/a/176055

Undersøkelsen er del av et bachelorprosjekt i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Kontakt- og andre informasjon på skjemaet. Takk for deltakelse!

Med vennlig hilsen
Kira Del Mar
s325575 at oslomet.no | @kiradelmar<http://twitter.com/kiradelmar>

Prosjektansvarlig: Jamie Johnston | jamijo at oslomet.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210217/b3c1daa0/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list