Artikkel til deling med tema trening og avspenning

Helge Skurtveit Helge.Skurtveit at vlfk.no
Sat Feb 6 09:17:41 CET 2021


Bibliotekutvikling Vestland har publisert ein artikkel med lenker 
til nettstadar og omtale av bøker med tema: trening og 
avspenning. Artikkelen kan hentast ned til eigen nettstad frå 
artikkeldatabasen i Wordpress (WL Article Adopter) eller delast 
frå denne: 
https://bibliotekartiklar.no/2021/02/hode-skulder-kne-og-ta/

Med helsing

Helge Skurtveit
seniorrådgjevar
Seksjon for bibliotekutvikling
Avdeling for kultur, idrett og inkludering
Tlf: 959 22 119
www.vestlandfylke.no
Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført


More information about the Biblioteknorge mailing list