aldersgrense på meråpent bibli.

Bibliotek Felles Bykle og Hovden biblioteket at bykle.kommune.no
Thu Feb 4 12:36:14 CET 2021


Hei!

Bykle folkebibliotek har vært meråpent i litt over et år. Vi har 16-års aldersgrense. Nå ønsker enkelte å senke aldersgrensa. Vi er et lite bibliotek med god oversikt over lånerne. I helger kan lånere innom uten at ansatte er innom i det hele tatt, også i enkelte ferier har vi gjort dette uten problem. Vi har kameraovervåking, men ikke i hele lokalet. Det finnes ikke vektertjeneste i bygda.
Jeg er interessert i å høre om noen har gode eller dårlige erfaringer med lavere aldersgrense. Jeg tror det her er ønskelig med fra ungdomsskolealder, altså ca. 13 år ... Jeg er redd for at andre brukere (eldre/sårbare personer som ikke har noe annet) kanskje ikke vil bruke meråpent bibliotek i like stor grad om vi får større grupper ungdom inn. Jeg er absolutt for å få ungdom på biblioteket altså, men det er mange hensyn her, og det er ikke slik at disse ikke har andre tilbud.  Er også interessert i å høre argumenter for eller imot å senke aldersgrensa.

Håper noen har noen innspill :)

Med venleg helsing
Bykle folkebibliotek

Kaja Tho
T 37938694/37938690 | E biblioteket at bykle.kommune.no<mailto:biblioteket at bykle.kommune.no>

Bykle kommune Rådhuset Sarsvegen 14 4754 Bykle
E postmottak at bykle.kommune.no<mailto:postmottak at bykle.kommune.no> | +47 37 93 85 00 | www.bykle.kommune.no<http://www.bykle.kommune.no>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210204/d5ebb514/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list