Trøndelag fylkesbibliotek søker rådgiver.

Hildegunn Hestnes hilhe at trondelagfylke.no
Wed Jan 27 09:38:27 CET 2021


Trøndelag fylkesbibliotek har 14 medarbeidere, lokalisert i 
Steinkjer og i Trondheim. Vi arbeider for at innbyggerne i fylket 
skal ha gode og tilrettelagte bibliotektjenester, gjennom 
nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer. 
Vi søker nå en medarbeider som kan bidra i dette arbeidet, i et 
vikariat i perioden 2021-22.

Daglig arbeidssted for vår nye medarbeider, vil være på Fylkets 
Hus i Steinkjer.

Velkommen som søker:

https://960040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4336269116?language=NB&link_source_id=0


Med vennlig hilsen
Hildegunn Hestnes

[cid:image001.png at 01D6F331.4517C0E0]

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: hilhe at trondelagfylke.no<sip:hilhe at trondelagfylke.no>
74 17 53 36 / 916 21 298
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no


More information about the Biblioteknorge mailing list