Fleksibel skule (& mer bibliotek)

Helge Høivik helge at oslomet.no
Mon Jan 18 20:53:32 CET 2021


Det som kreves nå er bl.a. en omlegging til et digitalt produksjons- og leveransesystemet i den sosiale kunnskapsorganiseringen. Den undervisningsrettede faglitteraturen må produseres, samles, ordnes, distribueres og ikke minst omsettes,- i flere betydninger av dette ordet.

http://moocahuset.no/?p=26013

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/8a4aec2e/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: fleksibel_skule_b.jpg
Type: image/jpeg
Size: 50614 bytes
Desc: fleksibel_skule_b.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/8a4aec2e/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list