SV: Statistikk - 2020

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Mon Jan 18 15:55:47 CET 2021


Her er samletallene for Trøndelag:
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/nyhetsarkiv/bibliotekene-i-2020/

Store utslag og rask endringsvilje. Som følge av ulike koronatiltak holdt folkebibliotekene Trøndelag stengt i omtrent 20 prosent av den planlagte åpningstiden i 2020. Bibliotekbesøket ble nesten halvert, og utlånet sank med 20 prosent.


Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen
Tlf:  74 17 53 45 / 415 17 633
Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Flo, Kristin
Sendt: mandag 18. januar 2021 15:19
Til: Flo, Kristin <Kristin.Flo at arendal.kommune.no>; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: SV: Statistikk - 2020

Feilretting med rødt under, beklager.

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Flo, Kristin
Sendt: mandag 18. januar 2021 15:08
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Statistikk - 2020

Hei
Fjoråret var et annerledes år for oss alle. Vi i Arendal bibliotek var spent på utslagene i besøks- og utlånstall i forhold til stenging og restriksjoner i forbindelse med pandemien.
I Arendal har vi hatt en nedgang i besøk på ca 38 prosent og nedgang i utlån på ca 13 prosent.  Det er enkelt å forklare nedgangen med stenging og øvrige begrensninger, men vi  vil gjerne høre fra andre bibliotek om nedgang i besøk/utlån er sammenlignbar med våre tall?

Vi ser at vår nedgang kan sammenlignes med det Sølvberget rapporterer.
Se lenke: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Soelvberget/2020-et-friskt-aar-paa-Soelvberget<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fwww.xn--slvberget-l8a.no%252fSoelvberget%252f2020-et-friskt-aar-paa-Soelvberget%26c%3DE%2C1%2CTiX7N1cJXUi7JNOygYeI0YJT3BXihsw0WjO2DiRKx36HVawIvtwILTN3wJ81ehJBKxo7pC_T8U3Ro-0Eu95G8YJExGejg-LqMTTenjtD%26typo%3D1&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7Ce37f2b2fd0d947237de808d8bbbc1b76%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637465763875546967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c30Lgbi0%2Flmm5KAvwQgpiubc5aFWGFlNHw%2Fputca57M%3D&reserved=0>
Vennlig hilsen
Kristin Flo
fagleder publikum
______________________________________
Arendal bibliotek
Telefon: 37 01 30 33/994 59 430
kristin.flo at arendal.kommune.no<mailto:kristin.flo at arendal.kommune.no>
www.arendal.kommune.no<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttp%253a%252f%252fwww.arendal.kommune.no%252f%26c%3DE%2C1%2CEHMTnj6cJi1Ijsm9jIzOSLR4yOD2ndeydbLM9WPjam57O0DHAcZGfKmljLFlPvA-soKWse67KIyV_uYWmDMSlS9RpO1tWodEunUJUx0dgGpKzNk6%26typo%3D1&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7Ce37f2b2fd0d947237de808d8bbbc1b76%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637465763875556922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xfv44lwuBl76LzIHI86aEPS3Yg4hInkScoFC%2Faxn4I0%3D&reserved=0>
______________________________________
[AK_logo.jpg]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/43acff59/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1932 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/43acff59/attachment.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list