SV: Statistikk - 2020

Flo, Kristin Kristin.Flo at arendal.kommune.no
Mon Jan 18 15:19:08 CET 2021


Feilretting med rødt under, beklager.

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Flo, Kristin
Sendt: mandag 18. januar 2021 15:08
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Statistikk - 2020

Hei
Fjoråret var et annerledes år for oss alle. Vi i Arendal bibliotek var spent på utslagene i besøks- og utlånstall i forhold til stenging og restriksjoner i forbindelse med pandemien.
I Arendal har vi hatt en nedgang i besøk på ca 38 prosent og nedgang i utlån på ca 13 prosent.  Det er enkelt å forklare nedgangen med stenging og øvrige begrensninger, men vi  vil gjerne høre fra andre bibliotek om nedgang i besøk/utlån er sammenlignbar med våre tall?

Vi ser at vår nedgang kan sammenlignes med det Sølvberget rapporterer.
Se lenke: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Soelvberget/2020-et-friskt-aar-paa-Soelvberget<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.xn--slvberget-l8a.no%2fSoelvberget%2f2020-et-friskt-aar-paa-Soelvberget&c=E,1,TiX7N1cJXUi7JNOygYeI0YJT3BXihsw0WjO2DiRKx36HVawIvtwILTN3wJ81ehJBKxo7pC_T8U3Ro-0Eu95G8YJExGejg-LqMTTenjtD&typo=1>
Vennlig hilsen
Kristin Flo
fagleder publikum
______________________________________
Arendal bibliotek
Telefon: 37 01 30 33/994 59 430
kristin.flo at arendal.kommune.no<mailto:kristin.flo at arendal.kommune.no>
www.arendal.kommune.no<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.arendal.kommune.no%2f&c=E,1,EHMTnj6cJi1Ijsm9jIzOSLR4yOD2ndeydbLM9WPjam57O0DHAcZGfKmljLFlPvA-soKWse67KIyV_uYWmDMSlS9RpO1tWodEunUJUx0dgGpKzNk6&typo=1>
______________________________________
[AK_logo.jpg]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/c596a6a6/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1914 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210118/c596a6a6/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list