SV: Ukjent eier

Hilde Dahlberg hilde.dahlberg at nb.no
Tue Jan 5 14:16:21 CET 2021


Hei,

Et søk på Oria.no avslører at det eksemplaret hører til Høyskolen Kristiania, Biblioteket Kvadraturen.

[cid:image001.jpg at 01D6E36D.5674BD80]


Mvh.
Hilde Dahlberg

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Tove Utengen via Biblioteknorge
Sendt: tirsdag 5. januar 2021 13:46
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Ukjent eier

Hei

Er det noen som kjenner til og forhåpentligvis er rettmessig eier til følgende materiale:

«Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile» av Arne B. Grønningsæter ml. Universitetsforlaget 2013.

Strekkode: 14xm00288

Fikk ingen resultat på Bibliofils strekkodesøk, og det står ingen navn på eier i boken.

Med hilsen fra

Tove Utengen
Biblioteksjef - Hol folkebibliotek

Tlf: 32 09 66 43 | Mob: 452 02 748
E-post: tove.utengen at hol.kommune.no<mailto:tove.utengen at hol.kommune.no>
www.hol.kommune.no<https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hol.kommune.no%2F&data=04%7C01%7Childe.dahlberg%40nb.no%7C9c7c0da7a68c41db628808d8b177f3de%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637454476044139570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=247lT%2FKFJpz9DYMNXp%2FnGN21Qxo3iVLzQD0%2FYWhNIG8%3D&reserved=0> | www.hallingdalsbiblioteka.no<https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hallingdalsbiblioteka.no%2F&data=04%7C01%7Childe.dahlberg%40nb.no%7C9c7c0da7a68c41db628808d8b177f3de%7C230a92203a3d42e7b7d9a4e26afabdb3%7C0%7C0%7C637454476044149532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1fd%2B%2BjadsMZKnqm4UdcqOWFWFzw8IHQ2J6ZqnWrWxXg%3D&reserved=0>
[Bruk i e-postsignatur - 3 logoer]
P Tenk på miljøet - ikke print meg!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210105/e334a380/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8246 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210105/e334a380/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 17910 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210105/e334a380/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list