FW: [ENSULIB] Call for submissions: 6th IFLA Green Library Award 2021!

Hilde Kari Skaftnesmo hilde.k.skaftnesmo at usn.no
Tue Jan 5 09:21:48 CET 2021


Hei

Videresender denne og klipper inn litt av beskrivelsen:
Objectives of the IFLA Green Library Award

 *  To reward green library / green library projects that best communicate their commitment to environmental sustainability
 *  To create awareness of libraries' social responsibility and leadership in environmental education
 *  To support the worldwide green library movement, concerned with

 1. environmentally sustainable buildings
 2. environmentally sustainable services, activities, programming, information resources, collections and projects
 3. conservation of resources and energy

 *  To promote the development of green library initiatives locally, regionally and worldwide
 *  To encourage all types of libraries to actively present their green activities to an international audience
Håper noen norske bibliotek har gjort seg noen grønne erfaringer de vil dele med andre bibliotek. Husk at både praktiske ting som workshops, og f.eks. aktiviteter som informasjonsformidling gjennom foredrag og film passer inn. Det har vel ikke akkurat vært året for arrangementer, så kanskje noen av digitaliseringsprosjektene kan tas med som en del av grønnere bibliotek i fremtiden?


Hilde Kari Skaftnesmo
-
Universitetsbibliotekar
Bibliotekseksjon
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering

Tel: +47 35 95 25 40
Mob: +47 405 12 963
hilde.k.skaftnesmo at usn.no<mailto:hilde.k.skaftnesmo at usn.no>
www.usn.no<http://www.usn.no>

[USN_logo_rgb_mail]

From: ensulib-request at iflalists.org <ensulib-request at iflalists.org> On Behalf Of Petra Hauke
Sent: mandag 4. januar 2021 18:22
To: ifla-l at iflalists.org; ensulib at iflalists.org; aliagreen at lists.alia.org.au; sustainrt-l at lists.ala.org
Subject: [ENSULIB] Call for submissions: 6th IFLA Green Library Award 2021!


ENSULIB, IFLA's Environment, Sustainability & Libraries Section

proudly announces:6th IFLA Green Library Award 2021,sponsored by the publishing house De Gruyter!Please find the Call for Submissions here: https://www.ifla.org/node/93547?og=479<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifla.org%2Fnode%2F93547%3Fog%3D479&data=04%7C01%7Childe.k.skaftnesmo%40usn.no%7C0527cfb852614351e0c408d8b0d57b0f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637453778366654176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iyolrs2lTLH1wHSgiNd0gsikNGCnJWWo03ZNP6q2mzU%3D&reserved=0>The deadline for application is 28 February 2021.

We are looking forward to your submissions!On behalf of

ENSULIB TEAM

Dr. Petra Hauke, ENSULIB Secretary

Berlin School for Library and Information Science

Humboldt-Universität zu Berlin

Berlin, Germany

https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifla.org%2Fenvironment-sustainability-and-libraries&data=04%7C01%7Childe.k.skaftnesmo%40usn.no%7C0527cfb852614351e0c408d8b0d57b0f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637453778366654176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7x%2BQhLWH6dtytFB9VQrxRvnbbZ5fL00gbN8twG5wcAc%3D&reserved=0>

------------------------------------

------------------------------------

New publication coming soon:

New Libraries in Old Buildings: The Creative Reuse.

Eds.: Petra Hauke, Karen Latimer and Robert Niess.

Berlin/Boston: de Gruyter Saur, Febr. 2021.

(IFLA Publication, 180)

https://www.ifla.org/node/93231<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifla.org%2Fnode%2F93231&data=04%7C01%7Childe.k.skaftnesmo%40usn.no%7C0527cfb852614351e0c408d8b0d57b0f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637453778366664120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QkzrCK%2FPgF1hH5EgEQJmV%2FPyGphwQFLImGoJOJMhSZo%3D&reserved=0>

Unsubscribe from this list : https://mail.iflalists.org/wws/sigrequest/ensulib
For assistance please contact mailto:mailing.lists at ifla.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210105/54e8e7d8/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 5234 bytes
Desc: image002.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210105/54e8e7d8/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list