Biblioteket som forvalter av åpne kunnskapsressurser i høyere utdanning

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Jan 2 07:02:32 CET 2021


Bokskapet ved OsloMet ledes fra Universitetsbiblioteket.

Dette er et strategisk og faglig begrunnet valg. Samtidig demonstrerte korona-krisen viktigheten av slike åpne og nasjonalt rettede kunnskapsressurser der biblioteket tradisjonelt er en sterk aktør.

Tiltaket ble evaluert som det av en bredt sammensatt komite nedsatt av prorektor og direktør i 2020.

http://moocahuset.no/?p=25715
Helge Høivik

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210102/75542da2/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list